Objectes varis


Restauració general d'objectes diversos:
  • Caixes
  • Rellotges
  • Miralls
  • Llums
  • Ceràmiques
  • Metals


Tornar