Mobles
  • Restauració general de mobles amb tot tipus d’acabats.
  • També mobles pintats i policromats, daurats, patinats, etc.
  • Realització de pintures sobre mobles per encàrrec.
Tornar